امتیاز برای رگنزبورگ10

PDF

 1. حفاظت از آب و هوا، هم اکنون
  هدف ما بی طرفی آب و هوا (تعادل جوی تغییر نکرده) برای شهر رگنزبورگ است. ما کلیۀ واحدهای اقتصادی از قبیل: شرکتها، کارگاهها, کارخانه ها، واحدهای عبور و مرور شهر رگنزبورگ را موظف می کنیم سهم خود را در این زمینه انجام دهند. ما می خواهیم با استفاده از REWAG و همچنین همکاری و همیاری شهروندان، انرژی 100 درصد تجدید پذیر در رگنزبورگ را به دست بیاوریم. یک دفتر برای حفاظت از آب و هوا و جانوران، اقدامات مؤثر بر وضعیت آب و هوایی شهر و رزرو آب و هوا را انجام می دهد. آرمان ما هوای خوب در تمام روزهای سال است.
 2. ضمانت حمل و نقل عمومی سبز
  ما به حمل و نقل عمومی محلی به عنوان روشی سازگار با محیط زیست و راحت برای تردد متکی هستیم. ما به سرعت خط راه آهن شهری (تراموا) را راه اندازی کرده و مردم را در آن شرکت می دهیم. هیچ کسی نباید بیش از 30 دقیقه منتظر اتوبوس بماند. ما میخواهیم شبکه اتوبوسرانی را مجددا طراحی کنیم. ما همچنین برای توسعۀ بیشتر وسایل حمل و نقل عمومی محلی، حومۀ شهر رگنزبورگ را هم در نظر خواهیم گرفت. بلیط حمل ونقل عمومی باید برای همه اقشار مقرون به صرفه باشد.
 3. مسکن را قابل پرداخت کنیم
  زمین، ساختمان و آپارتمان ها نباید سوژه احتکار باشند. ما Stadt­bau GmbH را بهتر تجهیز کرده و به عنوان بخش دولتی به شکل دادن به بازار مسکن بطور قابل توجهی بیشتر از گذشته کمک می کنیم. ما مسکن اجتماعی بیشتر را تضمین کرده و ترمز مبلغ اجاره رگنزبورگ برای آپارتمان های شهری را رواج میدهیم. زیرا زندگی یک حق اساسی است.
 4. فضای عمومی و فرهنگ
  ما برای شهروندان کیفیت زندگی و همچنین فضاهای عمومی با کیفیت بالا در سطح شهر ایجاد می کنیم که می تواند مورد استفاده همه قرار بگیرد. برای هنرمندان و نوازندگان، محلی برای تمر ین های دائمی، حظور در صحنه و نمایشگاه ایجاد می کنیم. پست یک „شهردار شب“، همانطور که برخی از شهرداری ها با موفقیت پایه گذاری کرده اند، برای اطمینان از همزیستی مسالمت آمیز در زندگی شبانه است.
 5. جایی برای دشمنان بشریت نیست
  ايدئولوژی های غلط هيچ جايی در رگنزبورگ ندارند. ما از طریق دفتر تخصصی خود، مشارکت جامعۀ مدنی را در شهر برای دموکراسی ارتقا می دهیم. ما یک مرکز مستند سازی نازی ها را به موزه تاریخی شهر اضافه می کنیم، زیرا یادگیری از تاریخ مهمتر از همیشه است.
 6. رگنزبورگ برای همه است
  ما با گسترش پیشنهادات Stadt­pass مشارکت اجتماعی و فرهنگی را در شهر خود بهبود می بخشیم. ما با جدیت بیشتری از Regens­bur­ger Tafel و سایر نهادها حمایت خواهیم کرد. ما با فقر می جنگیم و به طور مداوم برای فرصتهای برابر و عدالت تلاش می کنیم. پرستاران بهداشت جامعه، مراقبت های بهداشتی و درمانی بهتری را برای شهروندان در نقاط مختلف شهر انجام خواهند داد.
 7. فکر کردن به اقتصاد پایدار
  ما مشاغل پایدار را ارتقا می دهیم. ما ایده های زیست محیطی، اجتماعی و ابتکاری را با یک حرکت تهاجمی پشتیبانی می کنیم. ما با همکاری در بخش محیط زیست، تحقیقات و مکان تجاری رگنزبورگ را گسترش می دهیم. ما با کلیۀ شرکتهای منطقه شهری بر روی یک مفهوم لجستیکی شبکه ای خنثی از آب و هوا کار می کنیم.
 8. تقویت زنان
  ما برای برابری جنسیتی ایستادگی می کنیم، نمایندگی زنان را در اداره های دولتی افزایش می دهیم و پیامدهای تصمیمات سیاسی برای زنان در بودجه مالی شهری را شفاف می کنیم. ما سازگاری خانواده و کار را بهبود می بخشیم. ما در حال گسترش پیشنهادات برای زنان آسیب دیده از خشونت هستیم بصورتی که دسترسی به این مکانها برای معلولین هم امکان پذیر شود.
 9. عدالت در ترافیک
  ما به همکاری روشهای مختلف حمل و نقل متکی هستیم و از تصمیم دوچرخه سواری و اهداف آن پشتیبانی می کنیم. ما متعهد به ایمنی بیشتر برای همه کسانی که از خیابانها و راههای دوچرخه و جاده ها استفاده میکنند میباشیم. برای انجام این کار، رگنزبورگ احتیاج به گسترش مسیرهای دوچرخه خوب و خیابانهای بیشتری که دوچرخه از آن عبور کند میباشد. ما در تمام نقاط شهر مکان های ایمنی پارکینگ دوچرخه ایجاد می کنیم.
 10. توسعۀ حوزه های شهری
  ما حوزه های شهری را از طریق پیشنهادهای فرهنگی بیشتر و از طریق مراکز اجتماعی، انجمنهای محلی همسایگی و کارگاه های باز توسعه خواهیم داد. در آنجا ما فضایی برای فرهنگ و دیدار و ملاقات در اختیار میگذاریم. ما از طریق شوراهای شهری همه نواحی شهر را در یک فرآیند دموکراتیک شرکت میدهیم. زیرا مردم حاظر در محل بهتر می دانند چه چیزی برای آنها مهم است. ما متوجه این هستیم که شهراز تنوع برخوردار است.